Haýwanlar baradaky tymsallardan

30 Sentýabr 2020
415

Aslam  ganatly  ekeni

Ir eýýam bir batyr dagly dagyň deresini söküp ýörkä, kert kemerden täsin galaýmaly bir jandaryň gürläp uçandygyny göräýýär.

Ümür ESEN
“Hazyna” atly kitabyndan.