Bejerginiň esasy şerti

2 Dekabr 2022
112

Sistit — peşew çykaryjy ulgamyň keseli bolup, peşew haltasynyň gaýnaglamasy bilen häsiýetlendirilýär. Çagalarda bu keseliň ýüze çykmak ähtimallygyny barlamak hem-de ony bejermek bilen urolog lukmany meşgullanýar.

Keseliň alamatlary

Jeren AGAÝEWA,
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň uly ylmy işgäri.