«Iň eýjejik gyzjagaz — 2023»: şadyýan bäsleşigiň jemi jemlenildi

17 Mart 2023
695

16-njy martda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda «Watan» kinokonsert merkezinde «Iň eýjejik gyzjagaz — 2023» atly şadyýan bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 2-4-nji synp okuwçy gyzjagazlary gatnaşdylar. Bu gyzjagazlaryň etrap, welaýat, şäher tapgyrlaryndan saýlanan çagalardygyny hem nygtasymyz gelýär.

«Güneş».