Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

19 Sentýabr 2023

26

1. LOT № 456.

Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan awtoulag ýolunyň ugrunda gurulýan 4 gatly, 32 öýli 40 sany ýaşaýyş jaýynyň eltiji agyz suw hem-de daşky basyşly lagym ulgamlarynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Beýleki bildirişler