Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

12 Sentýabr 2023

160

1. LOT № 415.

Ministrlige berkidilen ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýän saýaly baglara agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ideg etmek üçin «1 sany «Case IH» görnüşli «Farmall JHT 35» kysymly tekerli traktory satyn almak.

Beýleki bildirişler