Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

11 Sentýabr 2023

30

Lot № 33 — Lukmançylyk enjamlaryny we esbaplaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler