Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

23 Oktýabr 2020

55

1. LOT № 98.

Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň ýyladyş desgalarynda oturdylan suw gyzdyryjy gazanlaryň («Alarko» ACK2 — 3000 kWt — 1 sany, «Alarko» ACK2 — 1500 kWt — 1 sany) düýpli bejeriş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Beýleki bildirişler