«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy №10093355 — nebiti gazyp alýan enjamlar toplumyny göçürmek üçin hyzmatlary etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

22 Oktýabr 2020

48

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 20-nji noýabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

Beýleki bildirişler