Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

22 Oktýabr 2020

48

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňize hem-de dostlukly türkmen halkyna Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli iň gowy arzuwlarymy we tüýs ýürekden gutlaglarymy ibermegi özüm üçin uly hormat saýýaryn.

Beýleki bildirişler