Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary

22 Oktýabr 2020

117

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Abdulla Muhammetgeldiýewiç Geldiýew Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Beýleki bildirişler