«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10088927 — Ýeňil awtoulaglaryna hyzmat etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

16 Oktýabr 2020

83

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 6-njy noýabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Beýleki bildirişler