Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

15 Oktýabr 2020

67

Lot № 1 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 2 — Baş dermanhana birleşigine saglygy goraýyş edaralary üçin derman serişdelerini satyn almak.

Beýleki bildirişler