Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen ylmy maslahata gatnaşyjylaryň ýüzlenmesi

12 Oktýabr 2020

77

Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan belent mertebeli Prezidenti!

Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda bellenip geçilýän ajaýyp hünär baýramçylygy — Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!

Beýleki bildirişler