Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerine

10 Oktýabr 2020

111

Hormatly saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärleri!
Gadyrly lukmanlar!

Sizi Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Beýleki bildirişler