Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

10 Oktýabr 2020

199

M.Geldinyýazow hakynda

Mämmetmyrat Geldinyýazowy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellemeli.

Beýleki bildirişler