Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

10 Oktýabr 2020

162

Agamyradow P.N. hakynda

Agamyradow Pürli Nurmämmedowiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Beýleki bildirişler