Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

10 Oktýabr 2020

151

Durdylyýew D.B. hakynda

Durdylyýew Durdyly Baýlyýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.

Beýleki bildirişler