Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

6 Dekabr 2022

36

1. LOT № 118.

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň içki elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Beýleki bildirişler