Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

20 Oktýabr 2022

55

1. LOT № 65.

Gullugyň şahsy düzümi üçin goş emläklerini satyn almak.

Beýleki bildirişler