Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün etmek maksady bilen maýa goýujylary saýlap almak boýunça bäsleşik

14 Oktýabr 2022

52

1. LOT № 559. Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek işinde peýdalanylýan häzirki zaman enjamlaryny, serişdeleri satyn almak we gurnamak üçin ýerli maýa goýujyny saýlap almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

Beýleki bildirişler