«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10106888 — «Caterpillar C32» dizel generatoryny ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

14 Oktýabr 2022

53

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 10-njy noýabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: aleksey.butenko@eni.com we viktoriya.nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Beýleki bildirişler