Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi stikerleri, tehniki enjamlary we kiçi görnüşli ýük awtoulagyny satyn almak boýunça açyk halkara bäsleşik yglan edýär

23 Sentýabr 2022

8

Bäsleşige gatnaşmak isleýänler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 20 (ýigrimi) günüň dowamynda Daşary işler ministrliginden satyn alynjak zatlaryň esasy tehniki şertlerini alyp bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 108-nji jaýy.

Beýleki bildirişler