Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi stikerleri, tehniki enjamlary we kiçi görnüşli ýük awtoulagyny satyn almak boýunça açyk halkara bäsleşik yglan edýär

23 Sentýabr 2022

105

Bäsleşige gatnaşmak isleýänler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 20 (ýigrimi) günüň dowamynda Daşary işler ministrliginden satyn alynjak zatlaryň esasy tehniki şertlerini alyp bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 108-nji jaýy.

Beýleki bildirişler