Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

23 Sentýabr 2022

120

Lot № 62 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 63 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini hem-de reagentleri satyn almak.

Beýleki bildirişler