«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy garamagyndaky edaralara aşakdaky lotlar boýunça nusgalyk synag ölçeg serişdelerini satyn almak üçin bäsleşigi gaýtadan yglan edýär

30 Sentýabr 2020

119

Lot № 1 — Dürli görnüşli çelekleri (rezerwuarlary) deňeşdirip barlamak üçin nusgalyk elektron taheometri ýa-da lazerli skaneri.

Lot № 2 — Ýagtylyk ölçeýjileri we lýuksmetrleri deňeşdirip barlaýan nusgalyk synag enjamlar toplumyny.

Beýleki bildirişler