«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104956 — Işgärler we hasaplaşyk bölümleri üçin programma üpjünçiligini bermek we oňa hyzmat etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

2 gün öň

1

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 15-nji awgustyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.com we karamat.reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

Beýleki bildirişler