«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104053 — Hereketlendirijini motor we çalgy ýaglary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

6 Awgust 2022

16

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 15-nji awgustyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Vepa.Nepesov@eni.com we moez.sdouga@eni.com) ibermelidir.

Beýleki bildirişler