Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

1 Awgust 2022

47

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Beýleki bildirişler