Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen işleri geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

30 Iýul 2022

106

Lot № 54 — Balkan welaýat «Ene mähri» merkeziniň ýyladyş ulgamynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler