«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104183 — Buraw desgalaryna tehniki hyzmat etmek we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

25 Iýul 2022

45

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 22-nji awgustyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.com, aleksey.butenko@eni.com we viktoriya.nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Beýleki bildirişler