«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar:

23 Iýul 2022

35

Aşgabat şäherinde işlemek üçin menejer (maliýe hyzmatlary boýunça).

Bildirilýän talaplar:

Beýleki bildirişler