Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

16 Iýul 2022

93

1. LOT № 22.

«Daşoguzwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky agyz suw bölümleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Beýleki bildirişler