«Türkmenhimiýa» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

16 Iýul 2022

50

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni, bäsleşik toparynyň adyndan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň çäginde benzini, suwuklandyrylan gazy, kükürtsizlendirilen dizel ýangyjyny saklamak üçin ammarlar toplumynyň taslamasyny düzmek we onuň gurluşygy üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler