«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakda görkezilen hünär boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

2 Iýul 2022

60

Gyýanly obasynda işlemek üçin lukman

Bildirilýän talaplar:

Beýleki bildirişler