Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

22 Iýun 2022

78

1. LOT № 9.

Gullugyň degişli desgalary üçin serişdeleri satyn almak.

Beýleki bildirişler