Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

26 Maý 2022

43

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Beýleki bildirişler