«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

24 Maý 2022

91

Aşgabat şäherinde işlemek üçin bölüm kömekçisi (zähmete hak tölemek we goşmaça haklar boýunça işlemek).

Bildirilýän talaplar:

Beýleki bildirişler