«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № — PR10091627 — Gaz lift kompressorlaryny we dizel hereketlendirijini 15W40 belgili senagat çalgy ýaglary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

19 Sentýabr 2020

145

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: mekan.allaberdiyev@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

Beýleki bildirişler