Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

5 Maý 2022

60

1. LOT № 125.

Binalar toplumynda häzirki zaman wideogözegçilik ulgamyny gurnamak üçin enjamlary we esbaplary satyn almak.

Beýleki bildirişler