«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

5 Maý 2022

107

Gyýanly obasynda işlemek üçin tehnik (tehnologik iş ýagdaýy).

Bildirilýän talaplar:

Beýleki bildirişler