Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

30 Aprel 2022

67

Lot № 36 — Lebap welaýat Deri-wenerologiýa hassahanasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 37 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigine saglygy goraýyş edaralarynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Beýleki bildirişler