Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň buýurmagynda Mary atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär

17 Sentýabr 2020

115

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabryna çenli kabul edilýär.

Beýleki bildirişler