«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10102416 — Meýdan gulluklary üçin saglygy goraýyş enjamlary bilen doly üpjün edilen «Tiz kömek» awtoulagyny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

23 Aprel 2022

93

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 20-nji maýy, sagat 24:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.com we karamat.reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

Beýleki bildirişler