Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

19 Aprel 2022

56

Lot № 31 — «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 32 — S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Beýleki bildirişler