Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

12 Aprel 2022

83

Lot № 25 — Lebap welaýat Köpugurly hassahanasy üçin barlaghana reaktiwlerini hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 26 — Lebap welaýat Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi üçin barlaghana reaktiwlerini hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Beýleki bildirişler