Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Şikesleri bejeriş halkara merkezi üçin saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

11 Sentýabr 2020

190

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Beýleki bildirişler