Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

11 Sentýabr 2020

111

Lot № 1 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 2 — Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Gatakar geňeşliginiň Aryk merkez oba saglyk merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Beýleki bildirişler