Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

24 Ýanwar 2022

84

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Size we Siziň ýurduňyzyň dostlukly halkyna mähirli gutlaglarymy ýollaýaryn.

Beýleki bildirişler