Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

21 Ýanwar 2022

99

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Beýleki bildirişler