Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

19 Ýanwar 2022

80

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Beýleki bildirişler