Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

6 Ýanwar 2022

104

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Size we Siziň ýakynlaryňyza Täze ýylda berk jan saglyk we bagt arzuw edýärin.

Beýleki bildirişler